Uw specialist in
natuurlijke brandstoffen!

056 50 44 31

Met houtpellets kiest u voor het milieu

Houtpellets zijn een hernieuwbare brandstof op basis van hout. Ze worden gemaakt van zaagsel dat een afvalproduct is van houtzagerijen. Door het succes van deze brandstof worden houtpellets meer en meer rechtstreeks uit hout geproduceerd.

De verbranding van houtpellets geeft geen netto bijdrage tot het broeikaseffect, indien gekapte bomen door nieuwe worden vervangen of houtafval wordt gebruikt. De nieuw opgroeiende bomen nemen dan een gelijke hoeveelheid kooldioxide op als werd vrijgesteld bij de verbranding van hun voorgangers. Bij natuurlijke verrotting van het hout zou dat net zozeer gebeuren.

Houtpellets vormen een belangrijk wapen in de strijd tegen het broeikaseffect. Ze zijn relatief compact en vertonen een lage vochtigheidsgraad (ongeveer 10%). Daardoor kunnen ze zeer efficiënt en schoon verbrand worden.

Door hun vaste staafvorm en kleine omvang kunnen ze eerder eenvoudig automatisch naar een brander getransporteerd worden. Dat maakt het mogelijk ze toe te passen in de steden en in hoge gebouwen waar de opslag en de aanvoer van het weliswaar goedkopere, gewone brandhout moeilijker te realiseren vallen.

Houtpellets bevatten in doorsnee 4,8 kW/kg warmte.

Meer informatie over onze houtpellets? Neem dan contact met ons op.


Back to Top